معنی و ترجمه کلمه warning line به فارسی warning line یعنی چه

warning line


خط اخطار( شمشيربازى)
ورزش : خط اخطار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها