معنی و ترجمه کلمه wash out valve به فارسی wash out valve یعنی چه

wash out valve


عمران : شير تخليه رسوبات در مخزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها