معنی و ترجمه کلمه water distribution basin به فارسی water distribution basin یعنی چه

water distribution basin


معمارى : مقسم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها