معنی و ترجمه کلمه water proof به فارسی water proof یعنی چه

water proof


دافع اب ،رطوبت ناپذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها