معنی و ترجمه کلمه water turbine به فارسی water turbine یعنی چه

water turbine


علوم مهندسى : توربين ابى
عمران : توربين ابى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها