معنی و ترجمه کلمه we made a night of it به فارسی we made a night of it یعنی چه

we made a night of it


چه شب خوشى گذرانديم ،چه شبى کرديم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها