معنی و ترجمه کلمه weapon platoon به فارسی weapon platoon یعنی چه

weapon platoon


علوم نظامى : دسته ادوات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها