معنی و ترجمه کلمه wellٹsuppose it is so به فارسی wellٹsuppose it is so یعنی چه

wellٹsuppose it is so


خوب ،فرض کنيم چنين باشد،فرضا چنين باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها