معنی و ترجمه کلمه wet به فارسی wet یعنی چه

wet


مرطوب ساختن ،خيس ،بارانى ،اشکبار،ترى ،رطوبت ،تر کردن ،مرطوب کردن ،نمناک کردن
علوم مهندسى : تر کردن
عمران : نم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها