معنی و ترجمه کلمه whilst به فارسی whilst یعنی چه

whilst


در خلال مدتى که ،در حاليکه ،درمدتى که ،ضمن اينکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها