معنی و ترجمه کلمه whom it may concern به فارسی whom it may concern یعنی چه

whom it may concern


بازرگانى : براى اطلاع افراد ذيربط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها