معنی و ترجمه کلمه why به فارسی why یعنی چه

why


چرا،براى چه ،بچه جهت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها