معنی و ترجمه کلمه with much pains به فارسی with much pains یعنی چه

with much pains


با رنج فراوان ،با زحمات بسيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها