معنی و ترجمه کلمه wood rat به فارسی wood rat یعنی چه

wood rat


(ج.ش ).موش جنگلى( از جنس)neotoma

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها