معنی و ترجمه کلمه wood به فارسی wood یعنی چه

wood


درختزار،چوب ،هيزم ،بيشه ،جنگل ،چوبى ،درختکارى کردن ،الوار انباشتن
عمران : چوب
معمارى : چوب
ورزش : چوب گلف با دسته دراز و سر چوبى ميله هاى بولينگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها