معنی و ترجمه کلمه work به فارسی work یعنی چه

work


عملى شدن کار،شغل ،وظيفه ،زيست ،عملکرد،نوشتجات ،اثار ادبى يا هنرى ،(درجمع )کارخانه ،استحکامات ،کار کردن ،موثر واقع شدن ،عملى شدن ،عمل کردن
علوم مهندسى : قطعه کار
الکترونيک : کار
معمارى : کار
بازرگانى : کوشش
علوم هوايى : انتقال انرژى برابر حاصلضرب نيرو در جابجايى نقطه اثر ان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها