معنی و ترجمه کلمه worm به فارسی worm یعنی چه

worm


Write Once, Read Many،چند بار بخوان ،يکبار بنويس ،کرم ،سوسمار،خزنده ،خزيدن ،لوليدن ،مارپيچ کردن
علوم مهندسى : حلزونى
کامپيوتر : چند بار بازياب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها