معنی و ترجمه کلمه writing به فارسی writing یعنی چه

writing


دستخط،نوشته ،نوشتجات ،نويسندگى ،ميز تحرير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها