معنی و ترجمه کلمه years به فارسی years یعنی چه

years


حق رقبى
قانون ـ فقه : حق انتفاع محدود به چند سال


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها