معنی و ترجمه کلمه yeoman of the guard به فارسی yeoman of the guard یعنی چه

yeoman of the guard


گارد سلطنتى محافظ جان پادشاه انگليس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها