معنی و ترجمه کلمه you've به فارسی you've یعنی چه

you've


)=you have(شما داريد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها