معنی و ترجمه کلمه zero deflection به فارسی zero deflection یعنی چه

zero deflection


سمت صفر
علوم نظامى : سمت مبداء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها