معنی و ترجمه کلمه zeroed out به فارسی zeroed out یعنی چه

zeroed out


غير عملياتى شدن يکان ،از رده خارج شدن يکان
علوم نظامى : رسيدن استعداد رزمى يکان به صفر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها