معنی و ترجمه کلمه zonular به فارسی zonular یعنی چه

zonular


وابسته به حلقه يا کمربند کوچک ،منطقه اى ،ناحيه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها