معنی و ترجمه کلمه zymoplastic به فارسی zymoplastic یعنی چه

zymoplastic


انزيم سازى ،انزيم ساز،مولد دياستاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها