معنی و ترجمه کلمه حس به انگلیسی حس یعنی چه

حس

esthesis
feeling
quale
sensation
sense

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها