طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه خود آشکار به انگلیسی خود آشکار یعنی چه

خود آشکار

self evident

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها