معنی و ترجمه کلمه زشت به انگلیسی زشت یعنی چه

زشت

abhorrent
abominable
agley
awkward
awry
backhand
bad
bawdy
black
contumelious
dirty
execrable
fescennine
flagrant
fulsome
gash
gross
ham fisted
ham handed
hank
hard favoured
heavy handed
heinous
hideous
home

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها