طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه فاکتور به انگلیسی فاکتور یعنی چه

فاکتور

bill of sale
factor
facture
invoice

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها