طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه قابل تعیین به انگلیسی قابل تعیین یعنی چه

قابل تعیین

assignability
determinable

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها