طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چاق به انگلیسی چاق یعنی چه

چاق

beefy
chubby
creesh
fat
fattish
lob
massy
obese
overweight
podgy
pudgy
pursy
replete
tubby

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها