طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه چرخک به انگلیسی چرخک یعنی چه

چرخک

caster
pulley
rowel
trundle
whirligig

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها