طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه accomplishment به فارسی accomplishment یعنی چه

accomplishment


پيشرفت ،انجام ،اجرا،اتمام ،کمال ،هنر،فضيلت
روانشناسى : دستاورد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها