معنی و ترجمه کلمه analytic به فارسی analytic یعنی چه

analytic


تجزيه اى ،(من ).مربوط به مکتب يا فلسفه ء تحليلى ،روانکاوى ،قابل حل بطريق جبرى
روانشناسى : تحليلى


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده


لینک ها