معنی و ترجمه کلمه analytic به فارسی analytic یعنی چه

analytic


تجزيه اى ،(من ).مربوط به مکتب يا فلسفه ء تحليلى ،روانکاوى ،قابل حل بطريق جبرى
روانشناسى : تحليلى


تدریس زبان انگلیسی

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها