معنی و ترجمه کلمه remote به فارسی remote یعنی چه

remote


کنترل از راه دور،دوردست ،خارج از منطقه ،منطقه دورافتاده ،پرت ،دور دست ،جزئى ،کم ،بعيد،متحرک
کامپيوتر : بعيد
معمارى : جزئى
علوم نظامى : از راه دور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها