طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه scan به فارسی scan یعنی چه

scan


پيمايش ،پوئيدن ،تجسس کردن با رادار،ديدبانى کردن ديدبانى مداوم ،کاوش کردن ،تقطيع کردن شعر،با وزن خواندن( اشعار)،بطور اجمالى بررسى کردن ،پوييدن ،اجمالا مرور کردن
کامپيوتر : پويش کردن
شيمى : پوييدن
علوم نظامى : يک دور گردش انتن رادار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها