معنی و ترجمه کلمه آجیل به انگلیسی آجیل یعنی چه

آجیل

nut
nuts

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها