معنی و ترجمه کلمه آمادگى به انگلیسی آمادگى یعنی چه

آمادگى

lurch
penchant
predisposition
predispostion
preparation
preparedness
readiness
susceptibility
tautness
vigilance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها