معنی و ترجمه کلمه آمایش به انگلیسی آمایش یعنی چه

آمایش

logistics
preparation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها