معنی و ترجمه کلمه آویز به انگلیسی آویز یعنی چه

آویز

cirrus
earring
hanging
lappet
lobe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها