معنی و ترجمه کلمه ارائه به انگلیسی ارائه یعنی چه

ارائه

adductor
exhibition
exposure
offer
offering
presentation
presentment
representation
shew
show
showing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها