معنی و ترجمه کلمه تجار به انگلیسی تجار یعنی چه

تجار

tradespeople

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها