معنی و ترجمه کلمه تهیه کننده به انگلیسی تهیه کننده یعنی چه

تهیه کننده

preparator
provisioner
supplier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها