معنی و ترجمه کلمه حضرت به انگلیسی حضرت یعنی چه

حضرت

holiness
honor
saintdom
sainthood
saintship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها