معنی و ترجمه کلمه ستاره اى به انگلیسی ستاره اى یعنی چه

ستاره اى

asteroid
astral
planetary
sidereal
starry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها