معنی و ترجمه کلمه عدد به انگلیسی عدد یعنی چه

عدد

digit
figure
head
number
piece
scalar
tot


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها