معنی و ترجمه کلمه فاتح به انگلیسی فاتح یعنی چه

فاتح

conqueror
victor
victorious
winner

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها