معنی و ترجمه کلمه فارغ التحصیل به انگلیسی فارغ التحصیل یعنی چه

فارغ التحصیل

alumnus
gaduate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها