معنی و ترجمه کلمه فراغت به انگلیسی فراغت یعنی چه

فراغت

leisure
opportunity
relief
vacuity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها