معنی و ترجمه کلمه فندق به انگلیسی فندق یعنی چه

فندق

filbert
hazel nut
hazelnut

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها